MENU
logo

 

SERTIFIKATI O USAGLAŠENOSTI

 

Posedujemo sve potrebne sertifikate koji se tiču prodaje i servisa kompesora, vakuum pumpi, servis i dijagnistika Bosch pumpi i mašinske obrade.

 

 

KPM KOMPRESORI

 

AUTOCENTAR BANAT

 

KPM AUTOMOBILI